Ed Vrijbloed, Directeur Vrijbloed Transport

Ed Vrijbloed is de directeur van Vrijbloed Transport, van een transportbedrijf met meer dan 170 werknemers. Sinds juni 2023 is het transportbedrijf uit Haarlem bezig zijn systemen over te zetten naar de producten van ScoreTrace. Vrijbloed gebruikt zowel ScoreTrace TMS als FormKlub voor zowel de administratie, urenregistratie als voor digitale begeleidingsbrieven.

“Als een jaar of drie geleden zijn we in gesprek geraakt met ScoreTrace voor een modernisering van onze administratie van de bedrijfsvoering. Je ziet daarin toch dat persoonlijk contact belangrijk is in je keuze voor leverancier. We hebben meer partijen gesproken, maar John is gewoon een aardige vent die naar je luistert – dat persoonlijke contact is toch waardevol.”

ScoreTrace luistert goed naar onze wensen

“We zijn er zeker nog niet. In overleg met ScoreTrace proberen we het pakket en onze bedrijfsprocessen beter op elkaar aan te laten sluiten. Dat is een doorlopend proces en daar leren we allebei van. We zijn er dus nog niet, maar we kómen er wel….”