Ons privacybeleid

Doeleinden verwerking
ScoreTrace B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u laad- en lostaken voor bepaalde werken te kunnen laten uitvoeren (inclusief bijbehorende begeleidingsbrieven). Het transportbedrijf en de opdrachtgever kunnen de gerealiseerde taken en actuele locatie van de vrachtwagen inzien. Indien met begeleidingsbrieven wordt gereden, wordt per brief de gereden route bijgehouden.

Wettelijke grondslag verwerking
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. ScoreTrace B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is wel verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan ScoreTrace B.V..

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan ScoreTrace B.V. verstrekt, dan kunnen niet de juiste werken met bijbehorende laad- en lostaken op de app worden getoond. Daarnaast is het niet mogelijk de juiste begeleidingsbrief in de app te tonen.

De opdrachtgever en het transportbedrijf hebben geen inzicht in de uitgevoerde taken en de actuele locatie.

Ontvangers persoonsgegevens
ScoreTrace B.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan het transport bedrijf waarvoor u werkt en diens opdrachtgever.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door ScoreTrace B.V. worden bewaard tot het moment dat u de app de-installeert. Locatie data welke is vastgelegd bij het transport bedrijf en de opdrachtgever worden verwijderd na 7 jaar. Dit is de bewaar termijn van een begeleidingsbrief.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht ScoreTrace B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ScoreTrace B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.


Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die ScoreTrace B.V. doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en / of verwijdering, dataportabiliteit dan wel beperking en bezwaar, kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

ScoreTrace B.V.
A van Leeuwenhoekweg 20
2408 AM  Alphen aan den Rijn
info@scoretrace.com

 

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ScoreTrace B.V., neem dan contact op met ScoreTrace B.V. via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.